Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 10.04.12.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.02.15.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.04.15.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 31.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.17

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 01.06.17

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) 03.04.18

Повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів 23.05.18р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 18.12.18

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.04.19р

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 05.04.19р